Потребителски кредити

потребителски кредити

Потребителски кредити

Какво представляват и какво трябва да знаете за потребителските кредити?

Потребителските кредити (най-често търсени в Интернет като potrebitelski kredit) са един от трите основни вида кредити, като другите два вида са ипотечни и кредити за оборотни средства. Бивайки основен вид, тези кредити има доста подвидове, като се делят на два основни групи – потребителски кредити според начина на усвояване и погасяване и потребителски кредити според вида на обезпечението им:

Според начина на усвояване и погасяване:

 • Потребителски кредит с погасяване на равни (анюитетни) месечни вноски – това е най-разпространеният начин на погасяване, при който месечните вноски са равни и по този начин погасявате с еднаква скорост както главницата, така и лихвата;
 • Овърдрафт – сам по себе си това е „малък“ потребителски кредит, който се отпуска на кредитоискателя, ако в сметката си той няма достатъчно средства за дадена транзакция. Лимита на този кредит се задава предварително и веднъж достигнат, не може да бъде прехвърлен;
 • Револвиращ (отворен) кредит или кредитна линия – този кредитен продукт е изключително подходящ за хора, които периодично имат нужда от по-големи суми и могат бързо да ги погасяват. Този тип кредит е по-близък до кредитните карти заради револвиращата функционалност, която има. Но за разлика от кредитните карти, тук лимитът е по-голям, което позволява повече гъвкавост;
 • Потребителски кредит с намаляващи вноски – този тип потребителски кредит е най-малко популярен. При него вноските са с фиксирана дата на падеж и с времето размера на вноските намалява.

Според вида на обезпечението им:

 • Кредит с един или повече поръчители – можете да обезпечите кредита си, като представите като гаранция свой близък, който да гарантира, че вие ще изпълните договора си за кредит и ще изплатите сумата по кредита в уговорените срокове. Това е може би най-разпространения начин на обезпечение;
 • Залог на парични средства (депозити) – това е по-специфичен вид на залог. При него вие залагате свои собствени пари, върху чиято стойност ви се отпуска кредит. Идеята на това е, че ако имате депозит в банка, от който вие изкарвате лихва и ако изтеглите пари ще прекъснете лихвата, то тогава може да изтеглите кредит, обезпечавайки го с тази сума, като по този начин можете да имате налични средства без да се налага да нарушавате депозита си;
 • Ипотека на имот – това не е ипотечен кредит, а просто залагане на ваш имот срещу кредит, като при този случай е по-добре да изтеглите ипотечен кредит, тъй като условията и сумата, която ще получите вероятно ще са по-добри;
 • Обезпечаване с работна заплата – тази разновидност е характерна с това, че ви се отпуска кредит на база работната ви заплата, като тази заплата трябва да бъде превеждана по сметка в банката-кредитор;
 • Добавяне на съкредитоискател – разликата между този вид и кредита с поръчител е, че в този случай се добавя кредитоискател, който е също толкова отговорен за изплащането навреме на кредита, колкото и вие;
 • Необезпечен потребителски кредит – този вид е най-предпочитан, тъй като се отпуска на базата на работната ви заплата, финансовото и семейното ви положение, като няма нужда да гарантирате или залагате нещо на банката.

Това бяха разновидностите на потребителските кредити които най-често можете да намерите. Въпреки, че това са основните разновидности, трябва да сте подготвени, че е възможно да има и други, които самите банки са направили, като в този случай не е лошо да потърсите и в интернет (potrebitelski kredit).

С какво потребителските кредити са по-добри от бързите кредити?

potrebitelski kreditБързите кредити, освен бързи, са и много лесно отпускани от кредиторите, но при тях проблема е, че лихвата е не винаги добра, което означава много пари за връщане над главницата.

Тук обаче идва и потребителския кредит – при него е нужна повече документация, отнема повече време от кандидатстването до усвояването и може да се наложи някакъв вид обезпечение, но ако можете да избирате между бърз и потребителски кредит е по-добре да изберете потребителския.

Плюсовете при този тип кредит са много, като само няколко са високия праг на възможната сума за която можете да кандидатствате, ниските лихвени проценти и много важно сигурността, която само банкова институция може да ви предложи, като това може да включва застраховки, сигурни кредитни и дебитни карти и при по големи пари в брой дори ескорт.

Каква сума можете да получите при кандидатстване за потребителски кредити?

Сумите при потребителските кредити могат да бъдат от 3 000 до в някои случай 80 000 лева. Тъй като сумата, която може да ви бъде отпусната, зависи от доста фактори, е по-възможно да бъде усвоена сума до 50 000 лева, но това зависи както от банката, така и от кредитоискателя.

От тези три основни вида кредити, потребителския кредит е с най-нисък праг на възможна сума за кредит, но затова пък е най-разпространен и от трите вида е най-вероятно да бъдете одобрен за потребителски кредит.

Какви са изискванията за кандидатстване за потребителски кредити?

За да можете да кандидатствате за потребителски кредит са нужни няколко основни неща, като може някои банки да имат и допълнителни изисквания, които се определят след като молбата ви за кредит е прегледана. След един такъв преглед могат да ви бъдат изискани допълнителни документи, но тъй като това не се случва често, ето и основната документация, с която трябва да кандидатствате за какъвто и да е било вид потребителски кредит:

 • Документ за самоличност – лична карта, паспорт, булстат;
 • Копие от постоянен трудов договор, подписано и подпечатано от работодателя;
 • Да сте на възраст най-малко между 21 и 23 години – възрастовата граница варира в различните банки;
 • Да имате чисто досие в ЦКР (Централен Кредитен Регистър) – това означава, че ако сте имали предишни кредити, то те трябва да са били погасявани навреме, или това се отбелязва в кредитната ви история. Ако има такива нарушения, то те биват заличени от кредитната ви история в рамките на 5 години след погасяване на кредитите.

Тъй като изискванията за кандидатстване са доста, то е добре да подготвите всички документи преди да кандидатствате за кредит. Можете да разберете какви са те за различните банки като просто потърсите в интернет (potrebitelski kredit iziskvaniq banka XXX) и след като знаете какво се иска от вас можете да кандидатствате спокойно. Добре е за всеки случай да вземете дори документи, които не са ви поискали, ако сметнете, че ще ви потрябват.